Slika 94
Slika 95
PROFESIONALNA ZAŠTITA METALA:

  • Alkidni debeloslojni temelji i završni lakovi
  • Epoksidni temelji i završni premazi
  • Shopprimer
  • Poliuretanski temeljni i završni debeloslojni premazi
  • Vinil akrilni premazi temeljni i završni
  • Premazi na osnovu cinka u prahu
  • Premazi otporni na visoke temperature
  • Boje za vagone
Slika 96
0 0

Kontaktirajte nas

Duga Ideal d.o.o.

Pratite nas

Pratite nas na PIK-u

Pratite nas na YouTube