ZAŠTITA DRVETA I METALA
 
Slika 95
PROFESIONALNA ZAŠTITA METALA:
Alkidni debeloslojni temelji i završni lakovi
Epoksidni temelji i završni premazi
Shopprimer
Poliuretanski temeljni i završni debeloslojni premazi
Vinil akrilni premazi temeljni i završni
Premazi na osnovu cinka u prahu
Premazi otporni na visoke temperature
Boje za vagone
Slika 96
0 0

Kontaktirajte nas

Duga Ideal d.o.o.

Pratite nas na PIK-u

Pratite nas